service

سرویس مدرسه

در راه هوشمندسازی

فناوری را برای امنیت و آسایش بیشتر به خدمت گرفته‌ایم.

اسکب پیمانکار

یک اپلیکیشن برای گوشی هوشمند که به وسیله آن می‌توانید بر اجرای سرویس نظارت بهتری داشته باشید، به کمک آن برنامه‌ریزی بهتری برای سرویس‌ها انجام دهید، عملکرد رانندگان و دانش‌آموزان را بررسی کنید و با استفاده از خدمات آن کیفیت سرویس خود را ارتقا دهید.

اسکب والدین

یک اپلیکیشن برای گوشی هوشمند که به وسیله آن می‌توانید از زمان رسیدن سرویس و پیاده شدن دانش آموز مطلع شوید و سرویس را در طول مسیر پایش کنید. مشاهده اطلاعات راننده و ماشین سرویس و نظرسنجی و امکان ثبت عدم حضور از دیگر امکانات اسکب والدین است.

اسکب مدرسه

یک برنامه تحت وب برای آگاهی از وضعیت سرویس‌های مدرسه است. همچنین امکان ارتباط با والدین و پیمانکار را فراهم می‌کند. با این خدمات سرویس مدرسه تحت نظر شماست. اسکب سرویس مدرسه را هوشمند می‌کند.

اسکب راننده

یک اپلیکیشن برای گوشی هوشمند که به وسیله آن می‌توانید از حضور دانش‌آموز در محل سوار شدن مطلع شوید، نزدیک شدن خود را به محل سوار شدن اعلام کنید،در صورت تأخیر دانش‌آموزان را مطلع کنید و درخواست تعیین جایگزین برای روزهای مرخصی بدهید.

چرا باید از اسکب استفاده کنم؟

از خدمات اسکب خوشتان آمده، ثبت‌نام کنید...

اسکب همه جا در دسترس با

اپلکیشین موبایل

خدمات ما هم از طریق وب و هم از طریق تلفن‌های هوشمند در دسترس است.

با نصب اپلیکیشن اسکب خدمات ما را همیشه و همه جا همراه داشته باشید.

Download from Bazaar
Download SCab App
app

اخبار اسکب

blog-1

همکاری با انجمن صنفی پیمانکاران

اسکب و انجمن صنفی کار فرمایی سرویس مدارس استان تهران توافق نمودند تا با شرایط ویژه سرویس اسکب را در اختیار پیمانکاران عضو انجمن صنفی قرار دهند

برخی از مدارس طرف قرارداد