اخبار اسکب

blog-1

همکاری با انجمن صنفی پیمانکاران

اسکب و انجمن صنفی کار فرمایی سرویس مدارس استان تهران توافق نمودند تا با شرایط ویژه سرویس اسکب را در اختیار پیمانکاران عضو انجمن صنفی قرار دهند

blog-1

نمایندگی استان خوزستان فعالیت خود را آغاز کرد

اسکب از ابتدای مهر خدمات سرویس مدارس دانش‌آموزان را در برخی از استان ها بصورت فعال آغاز کرد

نمایندگی استان خوزستان: تاکسی سرویس مدرسه، شماره تماس:09169154206 دکتر اسماعیلی